Mobilna kadra fundamentem innowacyjnej i otwartej szkoły

 

Z przyjemnością informujemy, że Polsko-Niemiecka Szkoła Podstawowa rozpoczęła realizację projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Mobilna kadra fundamentem innowacyjnej i otwartej szkoły” będzie realizowany w terminie od 1 września 2017 r. do 30 kwietnia 2019 r. i zakłada  wszechstronny rozwój instytucji w kierunku europejskim, który zostanie osiągnięty poprzez podnoszenie kompetencji kadry nauczycielskiej podczas zagranicznych form doskonalenia zawodowego.

 Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przyznana kwota dofinansowania dla projektu wynosi  36 122,92PLN

Celem projektu jest wdrożenie nowoczesnych metod nauczania (szczególnie podczas lekcji języków obcych) i skutecznych metod zarządzania grupą uczniów, poprawa kompetencji językowych nauczycieli, wprowadzenie elementów CLIL na etapie edukacji wczesnoszkolnej, włączenie narzędzia eTwinning do pracy nad projektami realizowanymi w szkole, promowanie wielokulturowości i wielojęzyczności wśród uczniów i nauczycieli oraz rozszerzenie współpracy międzynarodowej.

Głównym działaniem zaplanowanym w ramach projektu prowadzącym do  osiągnięcia przyjętych celów są mobilności, czyli wyjazdy nauczycieli naszej szkoły na zagraniczne szkolenia metodyczno-językowe i kursy językowe. Wszystkie mobilności będą zrealizowane w lipcu 2018 r. Oprócz udziału w samych kursach i szkoleniach na czas mobilności jest zaplanowana aktywność w formie zwiedzania miasta i uczestnictwa w jego życiu kulturalnym, spotkań integracyjnych, pozyskiwania materiałów dydaktycznych i autentycznych, a także nawiązywania kontaktów z nauczycielami z innych państw europejskich w celu poszerzania sieci kontaktów naszej szkoły.

Przewidywanymi efektami udziału nauczycieli w mobilnościach będzie przede wszystkim wdrożenie w naszej szkole nowatorskich metod dydaktycznych, takich jak praca projektem, CLIL – zintegrowane kształcenie przedmiotowo – językowe, wykorzystanie gier, filmów, piosenek i narzędzi TIK. Ważnym aspektem będzie rozszerzenie współpracy międzynarodowej. Szkoła zyska partnerów z innych krajów europejskich, z którymi będzie mogła organizować projekty angażujące uczniów (wymiana korespondencji, eTwinning, video konferencje). Dzięki umożliwieniu kontaktu z wieloma różnymi kulturami i językami w naszej szkole będziemy stale promować postawy otwartości i tolerancji.

Spodziewamy się, że podjęte w ramach projektu działania oraz jego rezultaty przyczynią się do znacznego rozwoju naszej instytucji.

Pliki do pobrania:

 • Regulamin rekrutacji KLIK
 • Dokumenty rekrutacyjne KLIK
 • Wyniki rekrutacji KLIK
 • Test poziomujący z języka angielskiego -> KLIK
 • KLIK <- Nasza szkoła
 • KLIK <- Dolny Śląsk
 • KLIK <- Wrocław
 • Plakat -> KLIK
 • Film „Mobilność kadry PNSP” -> KLIK

Nasze aktywności

Rok szkolny 2018/2019

 • Mój pobyt na zagranicznym kursie metodycznym w ramach Programu POWER (Małgorzata Kwiatkowska-Gromnicka, nauczycielka języka niemieckiego) -> KLIK Dziennik kursu -> KLIK 
 • Mój pobyt na zagranicznym kursie językowym w ramach Programu POWER (Jadwiga Sucharzewska, nauczycielka języka niemieckiego) -> KLIK
 • Mój pobyt na zagranicznym kursie metodycznym w ramach Programu POWER (Marta Mickiewicz, nauczycielka języka angielskiego) -> KLIK
 • 08.2018 r. Szkolenie pt.: „Aktywna Tablica” -> KLIK
 • 17.09.2018 r. Spotkanie z Hiszpanią -> KLIK
 • 21.09.2018 r. WROCŁAWSKIE FORUM NAUCZYCIELI JĘZYKA NIEMIECKIEGO „Metodyka-Praktyka-Pasja. Niemiecki skraca dystans!” -> KLIK 
 • 26.09.2018 r. Europejski Dzień Języków -> KLIK
 • 27.09.2018 r. School Power – spotkanie dla beneficjentów kończących realizację projektów dotyczące rozliczania oraz upowszechniania i promocji rezultatów. (FRSE – Poznań) -> KLIK
 • 30.09.2018 r. Międzynarodowy Dzień Tłumacza – konkurs plastyczno-językowy „Z żabą w gardle” -> KLIK
 • 03.10.2018 r. Welcome to our schools – spotkanie powitalne -> KLIK
 • -22.10.2018 r. Warsztaty j. angielskiego „Euroweek-Szkoła Liderów” -> KLIK
 • 10.2018 r. Spektakl „Brave Kids Together” -> KLIK
 • 08.11.2018 r. Spotkanie z „Żywymi Książkami” -> KLIK
 • 11.2018 r. Obchody dnia św. Marcina -> KLIK
 • 19.-25.11.2018 r. Kurs na platformie eTwinning „Tydzień z tablicą interaktywną w edukacji wczesnoszkolnej” -> KLIK
 • 11.2018 r. Wycieczka do Synagogi -> KLIK
 • 11.2018-01.2019 Międzynarodowy projekt ze szkoła z Włoch na platformie eTwinning pt.: „Frohe Weihnachten” -> KLIK
 • 05.12.2018 r. Klub Obieżyświat -> KLIK
 • 01.2019 r. Bal karnawałowy „W dwie godziny dookoła świata” -> KLIK
 • scenariusz imprezy -> KLIK
 • styczeń 2019 r. Lekcje otwarte z wykorzystaniem tablicy interaktywnej 
 • Scenariusz lekcji „Idź w prawo idź w lewo – pierwsze kroki kodowania” -> KLIK
 • Scenariusz lekcji matematyki w j. niemieckim -> KLIK

Rok szkolny 2017/2018

 • 15.09.2017 r. Konferencja PNWM „Dialog międzyreligijny w wymianie polsko-niemieckiej” (Bonn, Niemcy) –> KLIK 
 • 10.2017 r. Szkolenie nt. zasad zarządzania projektami mobilności dla instytucji realizujących projekty na zasadach Programu Erasmus+ finansowane ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, konkurs 2017 (Warszawa)
 • 10.2017 r. RP szkoleniowa „Wykorzystanie tablicy interaktywnej w nauczaniu
 • 2017 r. Europejski Tydzień Kodowania -> KLIK
 • 23.11.2017 r. Wycieczka szlakiem Czterech Świątyń
 • 05.12.2017 Międzynarodowy Dzień Wolontariusza -> KLIK
 • 15.01.2017 r. OZOBOTY i ScottieGO! w naszych szkołach -> KLIK 
 • 02.2018 r. Dzień bezpiecznego Internetu -> KLIK
 • 2018 r. Przygoda z Ozobotami -> KLIK

Lekcja matematyki w j. niemieckim:

 • Scenariusz lekcji -> KLIK
 • Karta pracy 1 -> KLIK
 • Karta pracy 2 -> KLIK
 • 02.2018 r. Noc z literaturą, filmem i muzyką -> KLIK 
 • 13.03.2018 r. Warsztaty dla nauczycieli pt.: „Narzędzia informatyczne eTwinning” -> KLIK
 • -17.04.2018 r. Wycieczka do Berlina – wymiana międzynarodowa z Evangelische Schule Pankow -> KLIK 
 • 04.2018 r. Przegląd Poezji Niemieckojęzycznej -> KLIK
 • 18.06.2018 r. Spektakl „Ja jestem ja”