KADRA PEDAGOGICZNA W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Dyrektor do spraw pedagogicznych – Stefania Goździk

Kierownik Polsko-Niemieckiej Szkoły Podstawowej  – Dariusz Gaworski

WYCHOWAWCA

Klasa I – Małgorzata Markiewicz-Marko
Klasa II – Violetta Kwiatkowska
Klasa III – Grażyna Wiśniewska
Klasa IV – Dariusz Gaworski

Klasa V – Jadwiga Sucharzewska
Klasa VI  – Jadwiga Forenc
Klasa VII – Marta Hołowicka
Klasa VIII – Radosław Dembiński

PRZEDMIOTY

Edukacja wczesnoszkolna:
Małgorzata Markiewicz – Marko
Violetta Kwiatkowska
Grażyna Wiśniewska

Język polski:
Jadwiga Forenc
Małgorzata Polańska

Matematyka:
Jadwiga Świczewska

Historia, WOS:
Michał Sawicki

Przyroda, biologia:
Maria Repczak

Chemia, EDB:
Magdalena Kochel

Fizyka:
Halina Sigurska

Geografia:
Maria Ptak

Doradztwo zawodowe:
Irena Zaczkiewicz-Kląskała

Język niemiecki:
Jadwiga Sucharzewska
Małgorzata Leonarska

Krajoznawstwo krajów niemieckojęzycznych:
Nils Wasmund

Język angielski:
Marta Hołowicka

Informatyka:
Dorota Brożek

Technika:
Dorota Brożek

Plastyka, ceramika:
Maciej Makosch

Muzyka:
Radosław Dembiński

Wychowanie fizyczne:
Anna Wysocka
Dariusz Gaworski

Wychowanie do życia w rodzinie:
Monika Przyłębska

Religia:
Krystyna Budrewicz

Świetlica:
Katarzyna Grudzińska
Oksana Yerrmak- Sliepukha
Mateusz Grabowski

OPIEKA SPECJALISTYCZNA

Opieka logopedyczna:
Małgorzata Markiewicz-Marko

Opieka pedagogiczna:
Stefania Goździk
Marta Boniecka

Opieka psychologiczno-pedagogiczna:
Monika Przyłębska