Od 2001 roku Polsko-Niemiecka Szkoła Podstawowa we Wrocławiu prowadzi współpracę z Evangelische Schule Pankow z Berlina w zakresie organizacji projektów wymiany międzynarodowej. Spotkania dzieci odbywają się dwa razy w roku – jesienią we Wrocławiu oraz wiosną w Berlinie.

Udział w wymianie stwarza niepowtarzalną okazję do zawierania międzynarodowych przyjaźni, wspólnego przeżywania codzienności w szkole i w domach rodzin goszczących oraz odkrywania podobieństw i różnic kulturowych. Podczas spotkań uczniowie pracują w mieszanych grupach polsko-niemieckich, uczestniczą w grach i zabawach integracyjnych i biorą udział w warsztatach, których efektem są wspólnie wykonane prace. W programie zaplanowane jest również zwiedzanie zabytków Wrocławia i Berlina, dzięki czemu uczniowie poznają tradycję i historię kraju sąsiada. Wymiana uczy otwartości na inne kultury i style życia oraz wpływa na kształtowanie postaw tolerancji i wzajemnego szacunku.

Dziękujemy rodzicom naszych uczniów za wpieranie projektów wymiany międzynarodowej poprzez goszczenie w swoich domach uczniów z Berlina.

Organizacja projektów wymiany międzynarodowej jest wspierana finansowo przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży.

Zrealizowane projekty:

 • „Die Kunst der Vielfalt”, 06.09.-01.10.2019 r., Wrocław -> KLIK
 • „Brücken verbinden“, 28.03.-02.04.2019 r., Wrocław -> KLIK
 • „Brückenbau an der Oder und der Spree“, 27.09.-02.10.2018 r., Wrocław -> KLIK
 • „Berlin isst gesund””, 12.-17.04.2018 r., Berlin -> KLIK
 • „Pierogi i Currywurst: polsko-niemiecka podróż kulinarna”, 05.-10.10.2017 r., Wrocław -> KLIK
 • „Berlin ist grün” („Berlin jest zielony”), 11.-16.05.2017 r., Berlin -> KLIK 
 • „Cooltur ist in uns“ („Cooltura jest w nas“), jesień 2016 r., Wrocław -> KLIK
 • „Abenteuer mit Architektur“ („Przygoda z architekturą“), wiosna 2016, Berlin
 • „Abenteuer mit Architektur“ („Przygoda z architekturą“), jesień 2015, Wrocław
 • „Musik und Kunst in unserem Leben“ („Muzyka i sztuka w naszym życiu“), wiosna 2015, Berlin
 • „Musik und Kunst in unserem Leben“ („Muzyka i sztuka w naszym życiu“), jesień 2014, Wrocław
 • „Sport in unserem Leben” („Sport w naszym życiu”), wiosna 2014, Berlin
 • „Sport in unserem Leben” („Sport w naszym życiu”), jesień 2013, Berlin