eTwinning to społeczność szkolna, gromadząca szkoły i przedszkola z całej Europy (i nie tylko) współpracująca za pomocą mediów elektronicznych. eTwinning to również doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami – współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę. Program zgromadził już niemal 400 tysięcy nauczycieli ze 160 tysięcy szkół, którzy łącznie pracują przy ponad 50 tysiącach różnorodnych projektów rocznie.

Od września 2014 roku, istnieje również możliwość realizacji projektów wyłącznie z udziałem partnerów z tego samego kraju. eTwinning krajowy, bez barier językowych, pozwala nabrać wprawy i doświadczenia w realizacji projektów, zarówno od strony technicznej, jak i merytorycznej.

Na platformie eTwinning w chwili obecnej Polsko-Niemiecka Szkoła Podstawowa realizuje następujące projekty:

Zrealizowane projekty:

Kursy i szkolenia:

  • W dniach 24-25 listopada 2017r. w Hotelu Novotel & Ibis we Wrocławiu odbyło się Seminarium Szkoleniowo-Kontaktowe programu eTwinning, którego honorowym patronatem jest Minister Edukacji Narodowej, a organizatorem Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. W szkoleniu uczestniczyły koordynatorki projektów międzynarodowych realizowanych w Zespole Szkół i Placówek Fundacji Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra, pani Barbara Daniłowicz, nauczycielka języka angielskiego i pani Małgorzata Kwiatkowska – Gromnicka, nauczycielka języka niemieckiego.
  • Warsztaty dla nauczycieli pt. „Narzędzia informatyczne eTwinning” -> KLIK
  • Kurs na platformie eTwinning „Tydzień z tablicą interaktywną w edukacji wczesnoszkolnej” -> KLIK