Polsko-Niemiecka Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół i Placówek Fundacji Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra jest beneficjentem międzynarodowych projektów realizowanych w ramach następujących programów:

 

  • Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży

  • eTwinning

  • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)

 

  • Erasmus+ Wolontariat Europejski

 

  • Lepsza Szkoła