Polsko-Niemiecka Szkoła Podstawowa Fundacji Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra jest beneficjentem międzynarodowych projektów realizowanych w rozmaitych programach. Na chwilę obecną uczestniczymy w programie

„Mobilna kadra fundamentem innowacyjnej i otwartej szkoły” 

Więcej informacji -> KLIK