SZKOLENIE DLA RODZICÓW…

…KLAS SIÓDMYCH I ÓSMYCH

12 marca 2019 r. w Polsko-Niemieckiej Szkole Podstawowej dla Rodziców klas siódmych
i ósmych zorganizowano szkolenie na temat „Jak pomóc dziecku w wyborze szkoły ponadpodstawowej”.

Pani psycholog Monika Przyłębska i doradca zawodowy Irena Zaczkiewicz-Klaskała zwróciły uwagę na szczególna rolę Rodziców w okresie podejmowania przez dziecko decyzji o kontynuacji nauki. Pani psycholog podkreśliła znaczenie budowania wokół dziecka atmosfery spokoju, zaufania i szacunku. Podkreśliła duży wpływ właściwej diety i odpowiedniej ilości snu dziecka na  jego poziom sprawności  intelektualnej oraz odporności na stres. Zaproponowała kilka najprostszych sposobów radzenia sobie ze stresem przedegzaminacyjnym.

Irena Zaczkiewicz-Kląskała zwróciła uwagę na nowe podejście do budowania kariery.  Podkreśliła znaczenie udziału dziecka w różnych formach aktywności, zarówno w szkole jak i poza nią. Poinformowała, że na zajęciach z doradztwa zawodowego uczniowie nabywają umiejętności rozpoznawania swoich zasobów i na bieżąco zapoznają się z ofertą dla absolwentów szkół podstawowych i zasadami rekrutacji.

Przekazała informacje o przebiegu tegorocznej rekrutacji i zadeklarowała gotowość spotkania się z Rodzicami pod koniec roku szkolnego.

                                                                                         Monika Przyłębska i Irena Zaczkiewicz-Kląskała

Zmień rozmiar czcionki
Contrast