Towarzystwo Biblijne w szkołach ECDiE

Towarzystwo Biblijne w szkołach ECDiE

“Przybliżanie Słowa Bożego współczesnemu człowiekowi, zwłaszcza młodemu, nie może być sprawą obojętną dla chrześcijan w czasach ogólnego upadku autorytetów i komercjalizacji życia. Towarzystwo Biblijne w Polsce od kilku lat aktywnie uczestniczy w spotkaniach, których celem jest przybliżanie Pisma Świętego i jego znaczenia dla życia każdego człowieka.”- czytamy na stronie internetowej Towarzystwa. 26 października 2016 roku gośćmi ECDiE były jego członkinie. Tematem spotkania była Biblia: historia jej przekładów, jej znaczenie dla chrześcijan, dla kultury i języka polskiego, aktualność Słowa Bożego we współczesnym świecie oraz działalność i misja Towarzystw Biblijnych. Na zakończenie spotkania uczennice klasy I gimnazjum przeprowadziły krótki wywiad z panią dyrektor Małgorzatą Platajs, z którym można się zapoznać  w wydaniu szkolnej gazetki „Cekironek”.

Zapraszamy do GALERII

Zmień rozmiar czcionki
Contrast