Najbliższe wydarzenia:

Nadrzędnym celem działania szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Nauczanie odbywa się w języku polskim i niemieckim. Uczniowie są dobrze przygotowani do dalszych etapów kształcenia – także w szkołach dwujęzycznych. Szkoła wspierana jest w ramach transgranicznej, międzyregionalnej współpracy Dolnego Śląska z Saksonią.

W NASZEJ SZKOLE:
 • nadrzędnym celem jest wszechstronny rozwój ucznia
 • panuje miła, kameralna atmosfera
 • jesteśmy otwarci i szanujemy odmienność kulturową, narodową i religijną
Dzięki temu dobrze przygotowuje do życia w zjednoczonej Europie, poszerza horyzonty kulturowe, uczy tolerancji, wzmacniając jednocześnie poczucie tożsamości narodowej, pewnej odrębności, jak również wspólnoty z innymi ludźmi. Szkoła planuje rozszerzenie oferty o oddział rocznego przygotowania przedszkolnego (zerówki) oraz o gimnazjum i liceum. Lekcje odbywają się w małych zespołach uczniowskich, liczące do szesnastu osób. Zajęcia obowiązkowe odbywają się pięć dni w tygodniu, zgodnie z tygodniowym planem zajęć, według ustalonej kolejności:
 • 7:30 – 9:00 – początek zajęć
 • 7:30 – 13:00 – zajęcia obowiązkowe
 • 13:00 – 14:00 – przerwa na posiłek
 • 14:00 – 17:00 – zajęcia dodatkowe.
Dzieci, które nie uczestniczą w zajęciach dodatkowych, po lekcjach mogą spędzać czas w świetlicy, gdzie do godz. 17:00 mają zapewnioną opiekę pedagogiczną. Jak wynika z dotychczasowych doświadczeń, bardzo efektywną i atrakcyjną formą edukacji są tzw. "Zielone" i "Białe Szkoły" (nauka jazdy na nartach), które stały się stałym punktem szkolnego kalendarza. Uczniowie wyjeżdżają też do szkoły partnerskiej w Berlinie oraz goszczą swoich rówieśników we Wrocławiu, co stwarza nowe możliwości edukacyjne i stanowi duży impuls motywacyjny do nauki języka niemieckiego.
[full_width]OFERUJEMY[/full_width][one_half]
 • całodniową opiekę profesjonalnych pedagogów
 • możliwość korzystania ze stołówki
[/one_half][one_half_last]
 • nauczanie w małych zespołach
 • bogatą ofertę zajęć popołudniowych
[/one_half_last]

Aktualności

„Brave Kids Together”

27 października 2018
25 października uczniowie klasy VII obejrzeli w Teatrze Polskim we Wrocławiu pokaz finałowy  #Br ... » czytaj

PASOWANIE NA UCZNIA

26 października 2018
25 października 2018 r. odbyło się PASOWANIE NA UCZNIA POLSKO-NIEMIECKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Cz ... » czytaj

WARSZTATY EUROWEEK

24 października 2018
W dniach od 18 do 22 października uczniowie klas I-VII Polsko-Niemieckiej Szkoły Podstawowej uczes ... » czytaj
archiwum aktualności