Contact form

* required

Main office

The Polish-German Primary School in The Martin Luther Memorial Ewangelical Centre for Diaconia and Education

Polsko-Niemiecka Szkoła Podstawowa
w Fundacji Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji
im. ks. Marcina Lutra

ul. ks. Marcina Lutra 2-8
(
dawniej ul. Wejherowska 28),
54-239 Wrocław

Contact

phone  +48 71 78 23 740
fax.  +48 71 79 82 601
e-mail:  szkola@diakonia.pl

Information

NIP 894-25-40-781
REGON 970 262 387